#Комплаєнс
Комплаєнс-контроль. Що це і навіщо?
LIGA ZAKON
LIGA ZAKON
Навігація по сторінці
У сучасному складному бізнес-середовищі комплаєнс-контроль став наріжним каменем діяльності компаній різних галузей. Але що саме являє собою комплаєнс-контроль і чому для бізнесу так важливо надавати йому пріоритет?

У сучасному складному бізнес-середовищі комплаєнс-контроль став наріжним каменем діяльності компаній різних галузей. Але що саме являє собою комплаєнс-контроль і чому для бізнесу так важливо надавати йому пріоритет? 

Що таке комплаєнс-контроль? 

Комплаєнс-контроль охоплює систематичні заходи, що вживаються організаціями для забезпечення дотримання регуляторних вимог, галузевих стандартів і внутрішніх політик. Він включає в себе моніторинг, оцінку та забезпечення дотримання вимог у різних сферах діяльності для зменшення ризиків та підтримання компанією етичних та професійних стандартів. 

Навіщо в компанії комплаєнс-контроль? 

Комплаєнс-контроль - це заходи та процеси, запроваджені компанією для забезпечення дотримання законів, нормативно-правових актів та галузевих стандартів, що стосуються її діяльності. Ці норми можуть охоплювати широкий спектр сфер, зокрема фінансову звітність, захист даних, екологічні норми та техніку безпеки на робочому місці. 

Для бізнесу комплаєнс-контроль має важливе значення з кількох причин: 

 • Зменшення юридичних та фінансових ризиків: Недотримання вимог може призвести до великих штрафів, юридичних санкцій та репутаційних втрат, що може мати серйозні наслідки для прибутку компанії. 
 • Дотримання етичних стандартів: Комплаєнс-контроль допомагає бізнесу працювати етично та відповідально, демонструючи свою відданість зацікавленим сторонам, включаючи клієнтів, працівників та інвесторів. 
 • Зміцнення довіри та авторитету: Комплаєнс вселяє довіру в клієнтів і партнерів, демонструючи надійність компанії та її прагнення працювати в рамках закону. 
 • Підвищення операційної ефективності: Впорядковуючи процеси та забезпечуючи послідовність в операціях, комплаєнс-контроль може підвищити ефективність та зменшити ймовірність помилок або прорахунків. 

Хто відповідає за комплаєнс у компанії? 

Комплаєнс - це спільна відповідальність, яка поширюється на всі рівні організації. Хоча комплаєнс-відділи або посадові особи можуть контролювати та координувати комплаєнс-заходи, в кінцевому підсумку, кожен співробітник відіграє певну роль у підтримці регуляторних вимог та політик компанії. 

До ключових зацікавлених сторін, які беруть участь у комплаєнс-контролі, належать: 

 • Вища керівна ланка (топменеджмент): Вище керівництво задає тон культурі комплаєнсу в організації, встановлюючи політику, розподіляючи ресурси та визначаючи пріоритетність комплаєнс-ініціатив. 
 • Комплаєнс-офіцер або відділ комплаєнсу: Ці фахівці відповідають за розробку, впровадження та моніторинг комплаєнс-програм, забезпечуючи відповідність нормативним вимогам та найкращим практикам. 
 • Співробітники: Усі співробітники несуть відповідальність за розуміння та дотримання чинного законодавства, нормативно-правових актів та політик компанії у своїй повсякденній діяльності. 

Чим загрожує відсутність комплаєнс-контролю? 

Наслідки неналежного комплаєнс-контролю можуть бути серйозними і довготривалими: 

 • Юридичні санкції та штрафи: Недотримання нормативних вимог може призвести до фінансових санкцій, судових позовів та примусових дій з боку регуляторних органів, що призводить до значних фінансових втрат. 
 • Репутаційні втрати: Порушення комплаєнсу може заплямувати репутацію компанії, підірвати довіру серед клієнтів, інвесторів та громадськості, а також потенційно зашкодити довгостроковим бізнес-перспективам. 
 • Операційні перебої: Порушення комплаєнсу можуть призвести до необхідності дорогих заходів з виправлення ситуації, порушити бізнес-операції та відволікти ресурси від основної діяльності. 
 • Втрата конкурентних переваг: Компанії, які систематично ігнорують регуляторні норми, можуть опинитися в невигідному конкурентному становищі порівняно з компаніями, які дотримуються вимог, оскільки зацікавлені сторони надають пріоритет етичним та відповідальним діловим практикам. 

Як уникнути покарання за порушення комплаєнсу? 

Щоб зменшити ризик порушень комплаєнсу та пов'язаних з ними штрафів, компанії можуть вжити проактивних заходів: 

 • Бути в курсі подій: Будьте в курсі відповідних законів, нормативно-правових актів та галузевих стандартів, які застосовуються до вашого бізнесу, і регулярно оцінюйте свої комплаєнс-зобов'язання. 
 • Впроваджувати надійні засоби контролю: Створіть внутрішні політики, процедури та засоби контролю для забезпечення дотримання регуляторних вимог, включно з механізмами моніторингу та процесами звітування. 
 • Проводьте регулярні аудити: Проводьте періодичні аудити та оцінки, щоб виявити прогалини у дотриманні вимог, оцінити ефективність засобів контролю та впровадити коригувальні заходи за необхідності. 
 • Інвестуйте в навчання та освіту: Проводьте постійне навчання та тренінги для співробітників на всіх рівнях, щоб підвищити обізнаність про комплаєнс-зобов'язання та сприяти розвитку культури комплаєнсу в організації. 

З чого почати запровадження комплаєнсу у своєму бізнесі? 

Впровадження комплаєнс-контролю вимагає системного підходу: 

 • Оцініть свої потреби: Визначте відповідні нормативні акти та стандарти, що застосовуються до вашої галузі та бізнес-операцій. 
 • Розробіть комплаєнс-політику: Встановіть політики, процедури та засоби контролю для виконання ключових комплаєнс-вимог з урахуванням специфічних ризиків та пріоритетів вашої організації. 
 • Розподіліть відповідальність: Призначте осіб або групи осіб, відповідальних за нагляд і впровадження комплаєнс-програми, з чітким визначенням їхніх ролей та обов'язків. 
 • Моніторинг та аналіз: Постійно контролюйте комплаєнс на підприємстві, оцінюйте його ефективність та за потреби адаптуйте свій підхід до нових ризиків і регуляторних вимог, що постійно змінюються. 

Як змусити співробітників дотримуватися комплаєнсу? 

Заохочення працівників до дотримання вимог вимагає поєднання комунікації, навчання та підзвітності: 

 1. Повідомляйте про очікування: Чітко повідомляйте про важливість комплаєнсу, в тому числі про потенційні наслідки його недотримання, і регулярно повторюйте ці меседжі. 
 2. Забезпечуйте навчання та ресурси: Пропонуйте комплексні навчальні програми для ознайомлення працівників з відповідними законами, нормативно-правовими актами та політикою компанії, а також надавайте доступ до ресурсів і підтримку для сприяння комплаєнсу. 
 3. Сприяти розвитку культури доброчесності: Показуйте приклад, наголошуючи на етичній поведінці та доброчесності на всіх рівнях організації, а також визнавайте та винагороджуйте працівників, які демонструють прихильність до комплаєнсу. 
 4. Забезпечуйте підзвітність працівників: Запровадьте процеси моніторингу та забезпечення комплаєнсу, включно з дисциплінарними заходами за порушення, забезпеченням підзвітності та підкресленням важливості комплаєнс-зобов'язань. 

Санкції, якщо не впроваджувати комплаєнс 

Невиконання комплаєнс-заходів може призвести до різних санкцій, зокрема: 

 • Фінансові санкції та штрафи, накладені контролюючими органами. 
 • Юридична відповідальність, включаючи судові позови та цивільне або кримінальне переслідування. 
 • Репутаційні втрати, що призводять до втрати довіри клієнтів та бізнес-можливостей. 
 • Операційні перебої та посилення контролю з боку регуляторних органів. 
 • Втрата ліцензій, дозволів або сертифікатів, необхідних для ведення бізнесу.  

Як технології можуть допомогти оптимізувати комплаєнс-процеси? 

Технології відіграють вирішальну роль в оптимізації процесів комплаєнсу та підвищенні ефективності. Ось деякі способи, як технології можуть допомогти в комплаєнсі: 

 1. Автоматизований моніторинг та звітність: Програмне забезпечення для управління комплаєнсом може автоматизувати моніторинг регуляторних змін, відстежувати комплаєнс-ризик в банку чи іншій установі та створювати звіти, заощаджуючи час і знижуючи ризик помилок. 
 2. Аналітика даних та оцінка ризиків: Розширені аналітичні інструменти можуть аналізувати величезні обсяги даних для виявлення комплаєнс-ризиків і тенденцій, що дозволяє компаніям розставляти пріоритети в ресурсах і зосереджуватися на сферах з найвищим ризиком. 
 3. Автоматизація робочих процесів: Платформи для автоматизації робочих процесів можуть впорядкувати пов'язані з комплаєнсом завдання та узгодження, зменшуючи ручну працю та забезпечуючи узгодженість комплаєнс-процесів. 
 4. Хмарні рішення: Хмарні комплаєнс-рішення пропонують масштабованість, гнучкість і доступність, що дозволяє компаніям централізувати дані про комплаєнс і ефективніше співпрацювати в різних відділах і локаціях. 

Чим допоможе LIGA 360? 

LIGA 360 - це комплексна інформаційно-аналітична платформа, покликана допомогти бізнесу ідентифікувати та мінімізувати ризики, розкриваючи можливості для розвитку на всіх етапах діяльності.  

Ця універсальна платформа пропонує ряд інструментів і функцій, призначених для роботи з різними факторами ризику, включаючи юридичні, регуляторні, фінансові, репутаційні та інші. 

Зокрема, LIGA 360 допомагає: 

 1. Ідентифікувати ризики: LIGA 360 включає всі необхідні джерела інформації, що допомагає бізнесу ідентифікувати та оцінювати такі ризики. Це дані з реєстрів та відкритих джерел про контрагентів, законодавство та судова практика, інформація з медіа тощо. Завдяки цьому, клієнти можуть побачити повну картину.
 2. Вивчити можливості: На додаток до зниження ризиків, LIGA 360 допомагає визначити можливості для зростання – адже користувачі в режимі реального часу бачать галузеві новини, експертні коментарі щодо правової та економічної картини дня.
 3. Підтримувати комплаєнс відділи в усіх щоденних завданнях: 

Для комплаєнс-офіцерів LIGA 360 пропонує такі важливі функції, як: 

 • Поглиблена перевірка компаній та осіб: Дозволяє ретельно вивчити історію компанії, ризик-фактори щодо компанії, дізнатись інформацію про бенефіціарів та бізнес-звʼязки. 
 • Аналітика нормативно-правової бази та судових спорів: Забезпечує розуміння тенденцій у сфері регулювання та судової практики, допомагаючи бізнесу залишатися поінформованим та відповідати законам та нормативно-правовим актам, що змінюються. 
 • Систематизація договорів компанії: Сприяє організації та управлінню договорами компанії, забезпечуючи дотримання договірних зобов'язань та зменшуючи юридичні ризики. 

Заключне слово 

У сучасному регуляторному середовищі комплаєнс – це не просто законодавча вимога, це стратегічний імператив для бізнесу, який прагне працювати етично, знижувати ризики та будувати довіру із зацікавленими сторонами.  

Розуміючи важливість комплаєнсу, використовуючи технології та адаптовані стратегії, компанії можуть ефективно управляти комплаєнсом, забезпечуючи собі довгостроковий успіх. 

Питання та відповіді

1. Що таке комплаєнс-ризик?

Комплаєнс-ризик - це потенційна загроза або виклик, що виникає через недотримання законів, нормативно-правових актів, галузевих стандартів та внутрішніх політик, що стосуються діяльності бізнесу.  

2. Як технології можуть спростити процеси комплаєнсу?

Технології можуть автоматизувати моніторинг та звітність, надавати аналітику даних для оцінки ризиків та пропонувати автоматизацію робочих процесів за допомогою хмарних рішень. 

3. Як бізнес може впровадити комплаєнс без спеціальних ресурсів?

Малий бізнес може визначити пріоритетність ключових ризиків, залучити зовнішню експертизу, інвестувати в навчання та ІТ-рішення. 

#Комплаєнс
Наступні кроки
LIGA ZAKON
LIGA ZAKON
24.05.2024, 10:37
У цій статті ми розглянемо які існують типи вимог, і чому їх так важливо дотримуватися компаніям.
LIGA ZAKON
LIGA ZAKON
24.05.2024, 10:49
У цій статті розказуємо про процедуру KYC, як вона працює в Україні, та на що варто звертати увагу компаніям.